Skapandet av en responsiv webbsida

Första frågan vi brukar ställa till våra nya kunder när de förklarar för oss att de behöver en modern responsiv webbsida med intranät för personalen att logga in till är VARFÖR DET? Att man idag har en egen hemsida är många gånger självklart men oftast är de få som kan svara på varför man har det. Är det för att synas, i så fall till vilka då och hur vill man göra det, och hur vet man att man syns? Våra kunders webb uppfyller ett syfte och ett långsiktigt mål. Exempelvis vill man:

  • Öka sin försäljning
  • Rekrytera medarbetare
  • Göra det enkelt att kontakta företaget
  • Visa varumärke, styrkor
  • Sälja produkter

Vi hjälper våra kunder att skapa en responsiv webb som uppfyller verksamhetsmål och arbetar aktivt med uppdateringar, förbättringar för att följa den målbilden. Normalt sätt utvecklar vi en hemsida lagom för ett företags storlek och följer sedan med i företagets utveckling och utökar med intranät, CMS, webbshop m.m. baserat på kommande behov och budget. Vårt arbete frigör tid och låter våra kunder fokusera på sin verksamhet medan vi tar hand om resten.

Vill ni ha hjälp med en responsiv webbsida som uppfyller era verksamhetsmål, då ska ni kontakta oss på Compentus.

 

© Compentus AB 2018 | org-nr 556843-4129 | Klippgatan 11, 116 35 Stockholm | 08 - 522 96 000 | Logga in