NCC och Compentus AB Samarbetar

IT-konsult
Beskrivning
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. De utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar.

Rekrytera, behålla och utveckla befintlig personal är en kritisk framgångsfaktor för att vara det ledande företaget på marknaden. För att stödja NCCs affär och processerna kring sina anställda har de valt att implementera ett nytt koncerngemensamt HR-system, Infor Talent Management System.

Compentus bidrog med sin kompetens för att förstärka NCCs IT-förvaltningsorganisation som systemansvarig för TMS. I uppdraget ingick både förvaltning och utveckling av systemet i nära samarbete med systemägare, processansvariga och användare inom verksamheten. Arbetsuppgifter såsom support till verksamheten, samordning och kravställare, kontaktyta gentemot IT-leverantörer, fånga upp nya behov från verksamheten, planera, prioritera och följa upp förvaltningsaktiviteter.

Mer om systemet på infor.com eller besök NCC på ncc.se
Information

Konsultbehov?

Om ni är intresserade av att få hjälp av en av våra konsulter. Besök vår konsultsida för mer information.

Om allt går som planerat, är det något någonstans som går massivt fel. – Projektcitat

 

© Compentus AB 2017 | org-nr 556843-4129 | Klippgatan 11, 116 35 Stockholm | 08 - 522 96 000