IT Projekt & Utveckling

På Compentus arbetar vi dagligen med att utveckla molntjänster och webblösningar till våra kunder, ett kreativt arbete som ska vara enkelt för våra kunder trots mycket avancerad nivå på utvecklingen. Normalt sätt så räcker det att våra kunder vet att de behöver för IT-stöd till deras verksamhet men vilken typ av webblösning det blir är upp till oss att lösa. För att dett ska kunna fungera arbetar vi alltid i projektform, strukturerat och enligt agila projektmetodiker för att garantera kvalité och leverans. Vi ser till att nå framgång genom vårt driv, noggrannhet och nära samarbete med våra kunder.
Är ni också i behov av en skräddarsydd molntjänst, tveka inte att kontakta oss.

Arbetsprocessen
Vårt team består av projektledare, interaktionsdesigners samt backend-utvecklare (programmerare) och frontend-utvecklare (UI/UX-designers). Förutom att erbjuda teknisk kunskap och nytänkande använder vi oss gärna också av våra strategiska kunskaper kring kommunikation, sociala medier och marknadsföring. Vi arbetar alltid nära våra kunder med agila metoder för att säkerställa att våra leveranser kan förändras ihop med kunder och anpassas om behov förändras under resans gång. För att klara detta håller vi oss à jour med samhällsutvecklingen i Sverige och världen samt den branch vår kund verkar i.

Möte

Tillsammans med våra kunder tar vi fram koncept och idéer för ny- eller vidareutveckling

Planering

Strategi för hur vi förverkligar idéerna och estimerar kostnaden

Design

Utifrån tidigare steg levererar vi ett designförslag alternativt prototyp att ta ställning till och fastställer utseende och känsla

Utveckling

Teknisk utveckling och arkitektur av självaste produkten i våra utvecklingsmiljöer där kunder enkelt följer arbetet och bidrar med feedback

Lansering

Efter sluttest när allt är klart är det dags för lansering och marknadsföringen startar

Drift

Med Webb Drift och Förvaltningspaketet ser vi till att produkten vidareutvecklas och exponeras för rätt målgrupp

Resultat

Vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder med företagets samlade kompetens för att ta fram "state of the art” produkter. Vi följer en agil process som ofta leder till resultat som skiljer sig helt från det som var tänkt från början. Bättre än någon kunnat föreställa sig.

WWWeb Invader

Compentus har utvecklat en responsiv hemsida för Bid2Change som anordnar välgörenhetsauktioner online

 

© Compentus AB 2017 | org-nr 556843-4129 | Klippgatan 11, 116 35 Stockholm | 08 - 522 96 000