IT Projekt & Utveckling

Våra IT-konsulter har en bred kompetens och erfarenhet från olika branscher som brinner för det dem arbetar med. Vi vill alltid ha nya uppdrag som sätter vår kreativitet och lösningsförmåga på prov och vi älskar att ta oss an nya utmaningar.
En IT-konsult är van att arbeta på många olika arbetsplatser runt om i Stockholm tillsammans med olika typer av människor och kulturer. Vår styrka ligger i vår kreativitet och förmåga att se nya infallsvinklar. Vi är inte rädda för att fråga två gånger och samarbeta för att komma fram till den bästa lösningen.
På Compentus tar vi gärna ett helhetsansvar för lösningen; från behovsanalys, planering och arkitektur till drift och underhåll. Men vi hjälper även gärna till med korta uppdrag eller specifika punktinsatser såsom rådgivning. Varje projektgenomförande leds och drivs av någon av våra erfarna projektledare. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad vi kan hjälpa er och ert företag, myndighet eller organisation med.

NÅGRA AV VÅRA TIDIGARE PROJEKT
 

© Compentus AB 2017 | org-nr 556843-4129 | Klippgatan 11, 116 35 Stockholm | 08 - 522 96 000 | Logga in