IT-drift, webb och förvaltning

När en webbsida eller ett IT-system av något slag har skapats kommer alltid frågan om systemförvaltning upp. Hur ska IT-driften hanteras? Vilken bandbredd behövs? Hur ser underhållet ut och finns tillräckligt med kapacitet för alla besökare till lösningen? I vår webblösning ingår it-drift och underhåll baserat på storleken av system eller webb. Vi arbetar hela vägen från webbsidor till stora koncernplattformar eller IT-system med IT förvaltning av dessa. Vi anpassar vår lösning till exempelvis en webbsida men mindre bandbredd till vår infrastruktur av skalbara molntjänster alternativt Windows Azure system för de riktigt omfattande webblösningarna.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa till med er IT-förvaltning.

 

© Compentus AB 2018 | org-nr 556843-4129 | Klippgatan 11, 116 35 Stockholm | 08 - 522 96 000 | Logga in