Digital marknadsföring, sociala medier och webbstrategi

Digital marknadsföring bidrar till att företag som inte har särskilt stor marknadsbudget kan nå ut till kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Det är ett av de viktigaste marknadsföringsverktygen som används idag för att förbättra kundrelationerna, öka försäljningen och varumärkeskännedomen. Under en ganska lång tid har vi sett ett växande behov av extern kompetens hos företag inom digital marknadsföring, och hjälpt många kunder med det. Vi erbjuder teknisk kunskap och nytänkande lösningar kring kommunikation, sociala medier och marknadsföring.

Sports Club Education

Compentus har fått vara med på SportsClubs otroliga framgångssaga hela vägen från idéstadium till där de befinner sig idag.

LÄS MER

Compentus och Sports Club Education i projekt

Om ni behöver utveckla och förvalta er digitala marknadsföring på ert företag, tveka inte kontakta oss på Compentus.


Sociala medier

Vi skapar innehåll och rörligt material för sociala mediekampanjer för rätt målgrupp och kanal. Utöver det uppdaterar och utvecklar vi attraktiva nyhetsflöde i digitala kanaler som ökar trafiken till er webbsida.

Vad är din webbstrategi?

Ska man marknadsföra sig på sociala medier och i så fall vilka? Behöver man Twitter och vad ska stå där? Vad är fördelen med organiska sökningar vs. sponsrade länkar? En webbstrategi är unik för varje företag och de som utnyttjar den på ett korrekt sätt har mycket att vinna. Vi arbetar med att hjälpa andra företag att hitta en vinnande webbstrategi och utför sedan arbetet för att lyckas. Varje webbstrategi utformas efter företagets behov och budget där vi mäter resultatet av investeringen för att se så att man lyckats.

 

© Compentus AB 2018 | org-nr 556843-4129 | Klippgatan 11, 116 35 Stockholm | 08 - 522 96 000 | Logga in